7ο εξάμηνο

Μάθημα: Τεχνικο-οικονομική Μελέτη

Μάθημα

Τεχνικο – οικονομική μελέτη

Κωδικός

E8

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Επίπεδο

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

5ο

Εξάμηνο

9ο

ECTS Credits

5

URL

http://eclass.uowm.gr/courses/MECH163/

Ώρες ανα εβδομάδα

4

Καθηγητής

Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ

Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχές και μεθοδολογίες οικονομικής αξιολόγησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Μεθοδολογίες σχεδιασμού και βελτιστοποίησης. Δείκτες αξιολόγησης. Τεχνική και οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός. Μεθοδολογία εκπόνησης μελετών τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας.

Μαθησιακοί στόχοι και αποκτούμενες δεξιότητες

Το μάθημα παρουσιάζει συστηματικά τις μεθοδολογίες σχεδιασμού και βελτιστοποίησης βιομηχανικών μονάδων καθώς και της προετοιμασίας μελετών βιωσιμότητας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν τα θέματα της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης βιομηχανικών μονάδων και να διαχειρίζονται προβλήματα σχεδιασμού και βελτιστοποίησης.

Προαπαιτούμενα

Θερμοδυναμική, Μαθηματικά, Στατιστική, Ατμοπαραγωγοί, Τεχνικής & Ενεργειακή Νομοθεσία

Μέθοδοι διδασκαλίας

Ώρες διδασκαλίας 52 (Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26) & Κατ’ οίκον εργασίες (3)

Μέθοδοι Εξέτασης

Τελική γραπτή εξέταση (υποχρεωτική), Τρεις κατ’ οίκον εργασίες (υποχρεωτικές)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

[1]     Σχεδιασμός και οικονομική ανάλυση εγκαταστάσεων για μηχανικούς, 3rd edition, McGraw Hill, M. Peters, K. Timmerhaus, R. WestΔιδάσκων: Σκόδρας Γεώργιος