7ο εξάμηνο

Μάθημα: Εξόρυξη Δεδομένων

Τίτλος μαθήματος

Εξόρυξη Δεδομένων

Κωδικός μαθήματος

Ε11

Είδος μαθήματος

Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

7ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE204/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στις Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων: δεδομένα, προβλήματα, εφαρμογές. Προ-επεξεργασία δεδομένων: καθαρισμός, μετασχηματισμός, τεχνικές μείωσης διαστάσεων. Συσταδοποίηση: εισαγωγή, αποστάσεις, k-means, Ιεραρχική Συσταδοποίηση. Κανόνες Συσχέτισης: ορισμός προβλήματος, ο αλγόριθμος a-priori, o αλγόριθμος FP-Growth, αποτίμηση κανόνων συσχέτισης. Ταξινόμηση: εισαγωγή, δέντρα απόφασης, overfitting, τιμές που λείπουν, ταξινομητές με κανόνες, k-κοντινότεροι γείτονες.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Βασικές αρχές Εξόρυξης Δεδομένων

Προ-επεξεργασία δεδομένων

Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων:

- Ταξινόμηση

- Συσταδοποίηση

- Κανόνες Συσχέτισης

Χρήση Weka

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις  και εργαστήρια

Αξιολόγηση

Υποχρεωτική εργασία (40% του βαθμού)

Εξετάσεις (60% του βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]      Βαζιργιάννης Μιχάλης, Χαλκίδη Μαρία, Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και τον παγκόσμιο ιστό, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 2005.

[2]      Tan Pang - Ning, Steinbach Michael, Kumar Vipin, Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.

[3]      Margaret H. Dunham, DATA MINING, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 2004.Διδάσκων: Βάββα Μαρία