Δ.Ε.Π.

Μέλη ΔΕΠ ΤΜΠΤ

Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκή θέση Επικοινωνία
Αγγελίδης Παντελής -Καθηγητής

+30 2461 0 56524

Λούτα Μαλαματή Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια

+30 2461 0 56566

Δασυγένης Μηνάς Επίκουρος

+30 2461 0 56534

Μπίμπη Σταματία Επίκουρος

+30 2461 0 56526

Βερυκούκης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

+30 2461 0 56500

Ζυγκιρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής

+30 2461 0 56533

Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής

+30 2461 0 56520

Στεργίου Κωνσταντίνος Καθηγητής

+30 2461 0 56532

Τσαλικάκης Δημήτριος Λέκτορας

+30 2461 0 56500

Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων

Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκή θέση Επικοινωνία
Σκόδρας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 2461 0 56662

Σουλιώτης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 2461 0 56623

Παναγιωτίδου Σοφία Επίκουρη Καθηγήτρια

+30 2461 0 56643

Γιαγκόπουλος Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής

+30 2461 0 56751

Νενές Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

+30 2461 0 56665

Θεοδουλίδης Θεόδωρος Καθηγητής

+30 2461 0 56655

Μπακούρος Ιωάννης Καθηγητής

+30 2461 0 56660

Σωτηροπούλου Ραφαέλλα - Ελένη Λέκτορας

+30 2461 0 56645