Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκή θέση Επικοινωνία
Ψωμά Σωτηρία Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

+30 2461 0 56527

Πρωτοψάλτης Αντώνιος Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

+30 2461 0 56550

Λαζαρίδης Βασίλειος Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

+30 2461 0 56550

Κυριακίδης Θωμάς Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

+30 2461 0 56550

Γκάλφας Νίκος Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

+30 2461 0 56555