Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκή θέση Επικοινωνία
Ψωμά Σωτηρία Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

+30 2461 0 56527