Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ
Επίκουρος Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2001).
Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2007).

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Οπτικά δίκτυα
Ποιότητα Υπηρεσιών
Τεχνικές ομαδοποίησης σε οπτικά δίκτυα
Τεχνικές πρόβλεψης κίνησης
Οπτική δρομολόγηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Δικτύων Υπολογιστών του Τμήματος Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
16 δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με σύστημα κριτών (όπως. IEEE Journal of Lightwave Technology, IEEE Communications Letters, Elsevier Optics and Laser Technology, IEEE ISCC κ.α.).
Μέλος της τεχνικής επιτροπής προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων (όπως CTRQ 2008, AICCSA 2009).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56520

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/psarigiannidis/