Αγγελίδης Παντελής
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ
-Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1984-1989:Πτυχίο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ.

1989-2003:Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών,Α.Π.Θ.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΗΕALTH 2.0

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ/ΒΑΝ

ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

[1]PANTELIS ANGELIDIS, MOURAD FAHER, NOEL NADER AND PHILIP BROWN, «THE ELECTRONIC EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD», CEN PUBLICATIONS, BRUSSELS, JUNE 2009.
FTP://CENFTP1.CENORM.BE/PUBLIC/CWAS/E-EUROPE/EEHIC

[2] GEORG D HEIDENREICH, PANTELIS ANGELIDIS, “AN APPROACH TOWARDS SEMANTIC INTEROPERABILITY USING DOMAIN MODELS”, ELECTRONIC JOURNAL OF HEALTH INFORMATICS, VOL 5 NO 1 (2010): SPECIAL ISSUE ON SYSTEMIC INTEROPERABILITY.
HTTP://WWW.EJHI.NET/OJS/INDEX.PHP/EJHI/ARTICLE/VIEWARTICLE/5%281%29%3AE4

[3] P. ANGELIDIS, “PERSONALISED PHYSICAL EXERCISE REGIME FOR CHRONIC PATIENTS THROUGH A WEARABLE ICT PLATFORM”, INT. J. ELECTRONIC HEALTHCARE, VOL. 5, NO. 4, 2010.

[4] DAVID SANCHEZ, L. ALONSO, PANTELIS ANGELIDIS AND CHRISTOS VERIKOUKIS “SECURE PRECISE CLOCK SYNCHRONIZATION FOR INTERCONNECTED BODY AREA NETWORKS", EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, VOLUME 2011 (2011), ARTICLE ID 797931, 14 PAGES DOI:10.1155/2011/797931,
HTTP://WWW.HINDAWI.COM/JOURNALS/WCN/2011/797931/

[5] THOMAS D. LAGKAS, DIMITRIOS G. STRATOGIANNIS, GEORGIOS I. TSIROPOULOS, PANTELIS ANGELIDIS “BANDWIDTH ALLOCATION IN COOPERATIVE WIRELESS NETWORKS: BUFFER LOAD ANALYSIS AND FAIRNESS EVALUATION”, PHYSICAL COMMUNICATION J., ACCEPTED FOR PUBLICATION

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56524

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/paggelidis/index.html