Θεοδουλίδης Θεόδωρος
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ
Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δίπλωμα: ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 1992

Διδακτορικό: ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 1997

 

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  1. Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός
  2. Δινορρεύματα
  3. Εφαρμογές σε Μη Καταστροφικούς Έλέγχους
  4. Πεδιακή ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. T. Theodoulidis, "Developments in efficiently modelling eddy current testing of narrow cracks", NDT&E International, Vol.43, pp.591-598, 2010.
  2. Skarlatos, T. Theodoulidis, "Impedance calculation of a bobbin coil in a conductive tube with eccentric walls", IEEE Transactions on Magnetics, Vol.46, No.11, pp.3885-3892, 2010.
  3. K. Rallis, T. Theodoulidis, "Mutual impedance calculation between buried conductors of finite length", COMPEL, Vol.30, No.4, pp.1248-1259, 2011. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56655