Σουλιώτης Εμμανουήλ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ
Αναπληρωτής Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

.

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56623

Προσωπική ιστοσελίδα: http://mech.uowm.gr/index.php/staff/330