Λούτα Μαλαματή
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ
Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1992-1997: Δίπλωμα, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
1997-2000: Διδακτορικό Δίπλωμα, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
2002-2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Σχεδίαση και αποτίμηση απόδοσης δικτύων επικοινωνιών
  • Αδόμητα Δίκτυα
  • Γνωσιακά Δίκτυα
  • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
  • Τεχνολογία ευφυών πρακτόρων λογισμικού
  • Αλγόριθμοι και Θεωρία Πολυπλοκότητας 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Malamati Louta, Paolo Bellavista, “Bringing Always Best Connectivity a Step Closer: Challenges and Perspectives”, IEEE Communications Magazine, Vol. 51, Issue 2, 2013, pp. 158-166.

 

2. Magdalini Eirinaki, Malamati Louta, Iraklis Varlamis, “A Trust-Aware System for Personalized User Recommendations in Social Networks”, IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics: Systems (former IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics Part A), DOI 10.1109/TSMC.2013.2263128, 2013.

 

3. Malamati Louta, Ioanna Roussaki, Lambros Pechlivanos, “An Intelligent Agent Negotiation Strategy in the Electronic Marketplace Environment”, European Journal of Operational Research (Elsevier Science B. V.), Vol. 187, Issue 3, 2008, pp. 1327-1345.

 

4. Iraklis Varlamis, Magdalini Eirinaki, Malamati Louta, “A study on social network metrics and their application in trust networks”, in Proc. of the 2010 International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2010, IEEE indexed),  Odense, Denmark, August 2010, pp. 168-175.

 

5. Malamati Louta, Philippos Zournatzis, Stylianos Kraounakis, Panagiotis Sarigiannidis, Ioannis Demetropoulos, “Towards realization of the ABC vision: a comparative survey of access network selection”, in Proc. of the IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2011), Corfu, Greece, June 2011, pp. 472-477.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56566

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/louta