Ζυγκιρίδης Θεόδωρος
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ
Επίκουρος Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1995-2000: Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2000-2006: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εφαρμοσμένα μαθηματικά
Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός
Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου
Αλγόριθμοι ανώτερης τάξης
Τεχνικές ελέγχου αριθμητικών σφαλμάτων 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

[1] T. T. Zygiridis and T. D. Tsiboukis, “Low-dispersion algorithms based on the higher order (2,4) FDTD method,” IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 52, no. 4, pp. 1321-1327, Apr. 2004.

[2] T. T. Zygiridis and T. D. Tsiboukis, “Development of higher order FDTD schemes with controllable dispersion error,” IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. 53, no. 9, pp. 2952-2960, Sept. 2005.

[3] T. T. Zygiridis, E. P. Kosmidou, K. P. Prokopidis, N. V. Kantartzis, C. S. Antonopoulos, K. I. Petras, and T. D. Tsiboukis, “Numerical modeling of an indoor wireless environment for the performance evaluation of WLAN systems,” IEEE Trans. Magn., vol. 42, no. 4, pp. 839-842, Apr. 2006.

[4] T. T. Zygiridis and T. D. Tsiboukis, “Optimized three-dimensional FDTD discretizations of Maxwell’s equations on Cartesian grids,” J. Comp. Phys., vol. 226, no. 2, pp. 2372-2388, Oct. 2007.

[5] T. T. Zygiridis, “Two-dimensional time-domain algorithm with adaptive spectral properties,” IEEE Microw. Wireless Compon. Lett., vol. 20, no. 5, pp. 241-243, May 2010. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56533

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/tzygiridis/