Ψωμά Σωτηρία
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ε.Ε.Δ.Ι.Π.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Σωτηρία Ψωμά εκπόνησε τη μεταπτυχιακή και διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιο-Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου (Cranfield University, UK). Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ήταν η έρευνα και ανάπτυξη οπτικών βιοαισθητήρων για ιατρικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τεχνολογίες φθορισμού και οπτικών ινών (1992-1996).

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ Ψωμά περιλαμβάνουν Μικροηλεκτρονική, Μικροτεχνολογία - Νανοτεχνολογία, ΒioMEMS, Personalised Medicine, τεχνολογία Lab-on-a-chip, microfluidics, τεχνολογία αισθητήρων για κλινικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, βιο-υλικά, τεχνολογίες inkjet και screen printing, organic electronics, και επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία.
 • Την τελευταία πενταετία ανέπτυξε στενή ερευνητική συνεργασία με το εργαστήριο SAMLAB / School of Engineering του Πανεπιστημίου École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) της Ελβετίας. Τομείς ενδιαφέροντος της συνεργασίας αυτής αποτελούν η ανάπτυξη νέας γενιάς βιοαισθητήρων (BioMEMS) σε συνδυασμό με οργανικά ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας καθαρά εργαστήρια ημιαγωγών (MEMS - microfabrication techniques). Η Δρ Ψωμά έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες και με άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το Rutherford Appleton Laboratory της Αγγλίας, Linkoping University της Σουηδίας, Comenius University της Σλοβακίας και Neuchatel University και Bern University της Ελβετίας.
 • Η Δρ Ψωμά είναι ενεργό μέλος, εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής και αναπληρωματικό μέλος του Management Committee του EU προγράμματος COST Action TD1003 με τίτλο: “Bioinspired nanotechnologies: from concepts to applications”.
 • Για τα έτη 2011, 2012 και 2013 έλαβε επίσημη πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο του EPFL της Ελβετίας ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια (Invited Visiting Professor in BioMEMS).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. “Enzyme immobilisation on electrospun polymer micro-nanofibres for drug delivery”, S.D. Psoma, D.W.K. Jenkins. Proceedings of 10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies – NN13 Thessaloniki, Greece, p123, 9th–12th July 2013.
 2. “Utilisation of SU-8 polymer for micro-nano-biosensors applications, S.D. Psoma, P.W. van der Wal and N.F. de Rooij. Proceedings of 10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies – NN13 Thessaloniki, Greece, p92, 9th–12th July 2013.
 3. “Simulteanous enzyme immobilisation and micro-nanofabrication process for low-cost biosensor applications.” S.D. Psoma, P.W. van der Wal and N.F. de Rooij. 3rd BioSensing Technology Conference, COST thematic Workshop entitled “Bio-inspired Biotechnologies for Biosensing” (COST TD Action 1003), Sitges – Spain, pp22, 16th May 2013.
 4. Low fluorescence enzyme matrices based on microfabricated SU-8 films for phenol micro-biosensor application”, S.D. Psoma, P.D. van der Wal & N.F. de Rooij. Procedia Engineering, Volume 25, (2011), pp 1369-1372.
 5. "Proof of concept of a novel optical glucose enzyme-based micro-biosensor using SU-8", S. D. Psoma, P.D. van der Wal & N.F. de Rooij. Proceedings of ECOTRIB 2011, Volume 1, (2011), pp567-568.
 6. "Smart SU-8 pillars implemented in a microfluidic bioreactor for continuous measurement of glucose", S. Talaei, O. Frey, S.D. Psoma, P.D. van der Wal & N.F. de Rooij. Procedia Engineering, Volume 5 (2010), pp448-451.
 7. "A novel enzyme entrapment in SU-8 microfabricated films for glucose micro-biosensors", S.D. Psoma, P.D. Van der Wal, O. Frey, N.F. de Rooij & A.P.F. Turner. Biosensors & Bioelectronics Volume 29 (2010), pp1582-1587.
 8. “Utilisation of JSR and BCB resists for the construction of gray scale microstructures”, S.D. Psoma, Procedia Chemistry, Volume 1, Issue 1, (2009), pp 816-819.
 9. “Low stress SU-8 films using nanoparticles for biosensor application”, S.D. Psoma. Technical Proceedings of Micro- and Nano-Technology 2nd Vienna International Conference, March 14-16, 2007, Vienna, Austria.
 10.  “Influence of photo-initiator concentration on residual mechanical stress in SU-8 thin films”, S.D. Psoma, D.W.K. Jenkins, G.E. Derbyshire & R. Stevens. Technical Proceedings of the 2006 NSTI Nanotechnology Conference, May 7-11, 2006, Boston, Massachusetts, U.S.A, Vol.1, Chapter 1: Nanoscale structures and devices, pp79-82, ISBN 0-9767985-6-5.
 11. “Comparative assessment of different sacrificial materials for releasing SU-8 structures”, S.D. Psoma & Derek Jenkins. Rev.Adv.Mater.Sci. (2005) Vol. 10, No 2, pp149-155, ISSN 1606-5131.
 12. “SU-8 micro-biosensor based on Mach-Zehnder interferometer”, D. Esinenco, S.D. Psoma, M.Kusko, A.Schneider and R.Muller. Rev.Adv.Mater.Sci. (2005) Vol. 10, No 4, pp295-299, ISSN 1606-5131.
 13. “Luminescence based sensors of pO(2) in tissues”, B. Vojnovic, P. Wardman, S.D. Psoma, A.  Obeid. Journal of Vascular Research, 1999, Vol.36, No.4, p.OC21.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56527