ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ