Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

24-05-2019


Σκοπός του έργου είναι να παραχθούν τα προαπαιτούμενα, ώστε:

Α) Ο Δήμος Δεσκάτης να ανταποκριθεί επιτυχώς στις επικείμενες προσκλήσεις για τη δράση ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης, εκτιμώμενου π/υ 3,5 εκ. €.

Β) Η τυχόν επιτυχής έκβαση της υποψηφιότητας του δήμου Δεσκάτης στις προσκλήσεις για τη δράση ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης και η υλοποίηση του έργου να σχεδιαστούν εξαρχής με τέτοιο τρόπο ώστε το αναπτυσσόμενο πιλοτικό σύστημα να αποτελέσει τη βάση και το κίνητρο για την επέκταση της τηλεθέρμανσης σε όλη την πόλη, καθώς και για την προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων στην ενέργεια στην περιοχή, ο οποίος άλλωστε θα είναι και ο σκοπός του σχετικού Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.

Τα κύρια προαπαιτούμενα που πρέπει να παραχθούν κατά η διάρκεια του παρόντος έργου είναι:

Α) Η προετοιμασία της διακήρυξης προμήθειας για την κατασκευή του πιλοτικού συστήματος τηλεθέρμανσης με βιομάζα των δημοσίων κτιρίων (σχολείων, κτλ) της Δεσκάτης. Το ΤΕΙΔΜ δεσμεύεται για την πλήρη υποστήριξη του δήμου Δεσκάτης κατά τη διάρκεια υποβολής πρότασης, τεχνικών δελτίων, κτλ σε πρόσκληση της δράσης ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης, εκτιμώμενου π/υ 3,5 εκ. € από το ΠΕΠ-ΔΥΜ, μέχρι την αξιολόγηση και την ένταξη του έργου.

Β) Η διερεύνηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ενός συστήματος τηλεθέρμανσης από βιομάζα με δυνατότητα συμπαραγωγής θερμότητας – ηλεκτρισμού, που θα κάλυπτε όλη την πόλη της Δεσκάτης.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Number

Organisation

Country

1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

2

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

3

ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Ελλάδα

4

Δήμος Δεσκάτης

Ελλάδα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • 150.000,00 €