ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧ/ΚΟ για ΚΕΡΚΥΡΑ

02-06-2020


Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός άλλης ειδικότητας, ο οποίος να διαθέτει γενική άδεια εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως , κατηγορίας και ειδικότητας, μέλος του ΤΕΕ να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες μελετών δικτύων Διανομής. 

Εναλλακτικά, μπορεί να είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, να έχει άδεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που να καλύπτει τη μέγιστη ισχύ που θα μπορεί και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε βοηθητικές εργασίες μελετών δικτύων Διανομής.  

Στείλτε άμεσα το βιογραφικό σας στο tetragonobiografiko@gmail.com με κωδικό θέσης ΚΕΡΚΥΡΑ  επισυνάπτοντας αντίγραφο πτυχίου και άδειας.