Πρόγραμμα Υποτροφιών DUO KOREA 2021

07-04-2021


Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. 38590/Ζ1/05-04-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2021.