Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 3 Μαϊου 2021 και ώρα 6:00

26-04-2021


Σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το ΦΕΚ τ.Β’ 1682/24-04-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα  26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 3 Μαϊου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα (Α/Α: 9) του άρθρου 1  γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα που αφορούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.