Δωρεάν self test

02-06-2021


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το από 01-06-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και το ΦΕΚ τ.Β’ 2245/31-05-2021 που αφορά στα δωρεάν self test.