Διάκριση της ομάδας game development "Spinning Top Studios" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον μαθητικό και φοιτητικό διαγωνισμό προγραμματισμού «Κοζάνη: Έξυπνη Πόλη – Παράθυρο στο Μέλλον»

28-06-2021


Η ομάδα ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών "Spinning Top Studios" του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διακρίθηκε με δεύτερο βραβείο ανάμεσα στις
ομάδες του πανεπιστημίου στον προγραμματιστικό διαγωνισμό «Κοζάνη: Έξυπνη Πόλη
– Παράθυρο στο Μέλλον» που διοργανώθηκε από τον Δήμο Κοζάνης, την Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με το εκπαιδευτικό
παιχνίδι "Kozani Raider".