Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών Πόλεως TIANJIN για την διαδικτυακή εκμάθηση κινεζικής γλώσσας

14-07-2021


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το από 12-07-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας Πρεσβείας Πεκίνου που αφορά στη διαδικτυακή εκμάθηση κινεζικής γλώσσας αποκλειστικά σε Έλληνες.