Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00

13-09-2021


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 4206/12-09-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.