Ενημέρωση για τα μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού (71η EΓΚΥKΛIOΣ)

10-01-2022


Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού προωθούμε την 71η Εγκύκλιο, για την ενημέρωσή σας και προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.