Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του,κορωνοϊού (72η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) & Διαβίβαση συνδέσμου του ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

19-01-2022


Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού προωθούμε την 72η Εγκύκλιο, για την ενημέρωσή σας και προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.