Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00

24-01-2022


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 155/21-01-2022 που αφορά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00».

 

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/2971dede5038acea8a63f086a22552ca1627.html θα βρείτε το συνημμένο ΦΕΚ.