Έγγραφο Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών - Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020"

25-01-2022


Επισημαίνεται ότι μέχρι τις 18.02.2022, ώρα: 15.00 θα πρέπει οι υποψήφιοι να υποβάλουν οριστικά την αίτηση τους στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΚΥ.