Διαδικτυακή ομιλία Γ. Γιώρτσου - παν-πολυτεχνειακής εμβέλειας

31-01-2022


Διαδικτυακή Ομιλία - Webinar: Engineering a Better World for All Humanity, by Y. Υortsos, Dean of Engineering USC, 14/2/2022

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.