Πρακτική άσκηση στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

03-04-2022


Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματός μας (πρόγραμμα σπουδών ΤΗΜΜΥ και πρώην ΤΕΙ) να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην Ελλάδα. Για όποιους ενδιαφέρονται, καλό είναι να απευθυνθούν άμεσα (μέχρι 8 Απριλίου 2022) στα γραφεία πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για να σας υποδείξουν πώς θα διασφαλίσετε ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση άσκησης στην περιοχή που θέλετε και να τη διεκδικήσετε.