Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Προκήρυξη ΠΜΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" 2022-23

14-06-2022


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο https://dsep.uop.gr/pms/?p=5147/  μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνική Πολιτική" του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Λειτουργούν οι παρακάτω Ειδικεύσεις:
1. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
2. Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτικές Υγείας
3. Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του πολίτη

Πληροφορίες στον σύνδεσμο:  https://dsep.uop.gr/pms/

Υποβολή αιτήσεων: έως 31 Ιουλίου 2022

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα  https://dsep.uop.gr/pms/

Παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα αυτό προς κάθε ενδιαφερόμενο/η.


Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ
-- 
Γραμματεία ΠΜΣ
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Tηλ.επικοινωνίας: 27410-74992
Ώρες λειτουργίας: 13:00 -17:00