Εύφημος μνεία για την διδακτορική διατριβή του Δημοσθένη Τσούρου

12-08-2022


Η διδακτορική διατριβή του Δημοσθένη Τσούρου έλαβε εύφημο μνεία από το Association for Constraint Programming (ACP) ως μία από τις καλύτερες διατριβές στον χώρο του Constraint Programming τα τελευταία δύο έτη.