Διοργάνωση "Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης"

14-03-2023


Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση στην πόλη της Κοζάνης Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την ψυχολόγο του Κέντρου Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες Ν. Κοζάνης «Ορίζοντες», κ. Βιργινία Μαλιούφα. Η πρώτη από τις 5 συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/3/2023 στις 10 πμ με 12 μμ ή την Τρίτη 28/3/2023 στη 1 μμ με 3 μμ. Θα θέλαμε να ζητήσουμε τη συμβολή σας στην επιλογή της μέρας. Για αυτόν τον λόγο, όσοι/ες από εσάς ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στην ομάδα, θα πρέπει να δηλώσετε στο doodle που φτιάξαμε την προτίμησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο αρχείο.