Υποτροφίες εκμάθησης ιταλικής γλώσσας σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων και σεμινάρια κατάρτισης σε καθηγητές ιταλικής γλώσσας

22-03-2023


Διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών και φοιτητριών το υπ' 
αριθμ. 32375/Ζ1/21-03-2023 έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα  ''Υποτροφίες εκμάθησης ιταλικής γλώσσας σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων και σεμινάρια κατάρτισης σε καθηγητές ιταλικής γλώσσας''.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://share.uowm.gr/download/427954abe306b3c6787e0e603437323c63f4.html
θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.