Παρουσίαση αποτελεσμάτων ΠΕ2 και ΠΕ3 του ερευνητικού προγράμματος Agrotour

05-09-2023


Την Παρασκευή 08/09/2023 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα παρουσίασης των
αποτελεσμάτων του ΠΕ2 "Ευφυές σύστημα βελτιστοποίησης καλλιέργειας
φασολιού στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας" και ΠΕ3 "«Από το Βουνό στο
Ράφι»: Παραγωγή αίγειων προϊόντων ορεινών περιοχών ειδικών προδιαγραφών
με την εισαγωγή έξυπνων τεχνολογιών ακριβείας" του έργου Νέες
τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και
τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική
Μακεδονία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κτήριο Α') στην ΖΕΠ
Κοζάνης και δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω του
συνδέσμου https://zoom.us/my/uowm.ece7.