Διάκριση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

20-11-2015


Στο πλαίσιο της πρόσφατης ημερίδας του GUnet στην Αθήνα για τον απολογισμό του έργου Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα με τίτλο "Τρία χρόνια ανοικτά μαθήματα: η πορεία, τα επιτεύγματα, η επόμενη ημέρα" στις 30/10/2015, βραβεύθηκαν τα ανοικτά μαθήματα, τα οποία διακρίθηκαν ως εξαιρετικά υποδείγματα μαθημάτων, με βάση κυρίως την τεχνική αρτιότητα, τα πολυμεσικό υλικά και τα μεταδεδόμενα τους.

Συνολικά, βραβεύθηκαν δεκαεπτά μαθήματα από τα 2500+ μαθήματα. Ένα από τα 17 βραβευμένα  μαθήματα είναι το μάθημα Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κ. Μηνάς Δασυγένης.

 

 

Συγκεκριμένα, το ανοιχτό μάθημα Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Α+) που διδάσκεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το μέλος ΔΕΠ Μηνά Δασυγένη, αποτελείται από 13 πλήρεις διαλέξεις θεωρίας, από 13 πλήρεις διαλέξεις εργαστηρίου για την κατανόηση του προγραμματισμού σε γλώσσα assembly 8086, από 12 εργαστηριακά φυλλάδια τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνική της αυτο-οδηγούμενης ανακάλυψης και επιτρέπουν τον κάθε φοιτητή να ολοκληρώσει μόνος του τις ασκήσεις και να αυτοαξιολογήσει τις γνώσεις του, 12 μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις των επιλύσεων (για κάθε εργαστηριακό φυλλάδιο), μαγνητοσκοπήσεις για όλες τις διαλέξεις θεωρίας και όλες τις διαλέξεις εργαστηρίου, και επίσης ειδικά διαμορφωμένα τεστ αυτο-αξιολόγησης.

 

Για το μάθημα Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, υπάρχουν ως τώρα περίπου 23 ώρες μαγνητοσκοπημένου υλικού στο κανάλι youtube του διδάσκοντα (και αυξάνονται με τη μαγνητοσκόπηση επιπρόσθετου υλικού).

 

Τα 12 video της επίλυσης των εργαστηριακών φυλλαδίων βρίσκονται στo playlist στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl2orJCvV3b4N76BWgzKSTnxH5w1vybck 

 

 

Τα 13 video των εργαστηριακών διαλέξεων assembly 8086 βρίσκονται στo playlist στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl2orJCvV3b7MoueqzZK8s_F9-sEtTeMf 

 

 

Τα 15 video των διαλέξεων θεωρίας βρίσκονται στο playlist στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl2orJCvV3b4_RDSj4110lcAsHl-rlc1e 

 

ενώ ο διδάσκων προσθέτει τακτικά νέα video επίλυσης θεμάτων εξετάσεων θεωρίας.

Οι διαλέξεις, εργαστηριακές σημειώσεις, και εργαστηριακές ασκήσεις βρίσκονται στη διεύθυνση

https://eclass.uowm.gr/courses/ICTE255/  ή http://arch.icte.uowm.gr/courses/arch/ 

 

Το μαγνητοσκοπημένο υλικό είναι επίσης διαθέσιμο σε εναλλακτική μορφή

στη διεύθυνση: https://eclass.uowm.gr/modules/video/?course=ICTE255 

 

Εκτός του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, ο κ. Δασυγένης έχει μαγνητοσκοπήσει και διαθέσει όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκει, δηλαδή Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας, Ενσωματωμένα Συστήματα.

 

Η τεχνική υποστήριξη του έργου που συνέβαλε στη διάκριση του μαθήματος, έγινε από την Ομάδα των Ανοικτών Ψηφιακών του ΠΔΜ με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον κ. Παντελή Αγγελίδη.

 

 

Όλα τα ανοικτά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκονται στη διεύθυνση:

https://eclass.uowm.gr/modules/course_metadata/opencourses.php?fc=36  ενώ ο συνολικός κατάλογος των 2500+ μαθημάτων

βρίσκεται στη διεύθυνση http://opencourses.gr/