Θέματα διπλωματικών εργασιών κ. Σαρηγιαννίδη

04-03-2016


1. Ανάπτυξη Προηγμένων Τεχνικών Εξαγωγής Δεδομένων για Πρόβλεψη Εμπορικών Χρονοσειρών
2. Βελτιστοποίηση παραμέτρων κίνησης σε ασύρματα δίκτυα LTE
3. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων σε βιομηχανικά ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
4. Εκτίμηση γνώμης σε κοινωνικά δίκτυα με τη χρήση μηχανικής μάθησης


Εισηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης