4ο εξάμηνο


Μάθημα: ΗλεκτρομαγνητισμόςΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ3
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: /eclass.uowm.gr/courses/ECE364/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία

Περιεχόμενο:

• Ηλεκτροστατικό πεδίο: σημειακά και διανεμημένα ηλεκτρικά
φορτία, νόμος του Coulomb, ηλεκτρική πεδιακή ένταση, βαθ-
μωτό ηλεκτρικό δυναμικό, διηλεκτρική μετατόπιση, νόμος του
Gauss, συνθήκες σε διαχωριστικές επιφάνειες.
• Αγωγοί, πυκνωτές, χωρητικότητα.
• Πόλωση διηλεκτρικού.
• Η μέθοδος του ηλεκτρικού κατοπτρισμού.
• Πεδίο ροής μόνιμων ρευμάτων: ένταση και πυκνότητα ηλε-
κτρικού ρεύματος, ο νόμος του Ohm, ηλεκτρική αντίσταση,
νόμος του Joule, γειωτές.
• Μαγνητοστατικό πεδίο: ο νόμος του Ampere, διανυσματικό
μαγνητικό δυναμικό, ο νόμος των Biot-Savart, μαγνητική ροή,
αυτεπαγωγή, δυνάμεις σε ρευματοφόρους αγωγούς.
• Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, ο νόμος του Faraday.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
- να περιγράφει τις πηγές στατικών ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και να κατανοεί τη φυσική τους σημασία των σχετικών μεγεθών,
- να υπολογίζει την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από σημειακά και
διανεμημένα φορτία,
- να κατανοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρικού πεδίου και αγώγιμων σωμάτων,
- να υπολογίζει τη χωρητικότητα διατάξεων πυκνωτών και την ηλεκτρική αντίσταση αγώγιμων σωμάτων,
- να κατανοεί τη συμπεριφορά απλών διατάξεων γειωτών,
- να υπολογίζει την ένταση του μαγνητικού πεδίου που προκαλείται από γνωστές ρευματικές κατανομές,
- να υπολογίζει επαγόμενες τάσεις σε αγωγούς και ασκούμενες δυνάμεις σε ρευματοφόρους αγωγούς.

Προαπαιτούμενα:

Απαιτούνται γνώσεις από το μάθημα:

- Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

- eclass (εκπαιδευτικό υλικό)
- email (επικοινωνία)
- moodle (εξέταση)

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Φροντιστηριακές ασκήσεις 26
Ιδιωτική μελέτη (θεωρίας) 34
Ιδιωτική μελέτη (επίλυση ασκήσεων) 34
Ενδιάμεση Εξέταση 2
Τελική Εξέταση  3
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση (25%), τελική γραπτή εξέταση (75%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Τσιμπουκης Δ. Θεοδωρος, Ηλεκτρομαγνητικο Πεδιο (Ενιαίος
Τόμος), Ιδρυμα Τεχνολογιας & Ερευνας-Πανεπιστημιακες Εκ-
δοσεις Κρητης, Έκδοση: 1η/2014
2. Ρουμελιώτης Ι.-Τσαλαμέγκας Ι., Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Τό-
μος Β΄, Εκδοσεις Α. Τζιολα & Υιοι Α.Ε., Έκδοση: 1η Έκδ./2010.
3. Griffiths J. David, Εισαγωγη Στην Ηλεκτροδυναμικη (Σε Εναν
Τομο), Ιδρυμα Τεχνολογιας & Ερευνας-Πανεπιστημιακες Εκδο-
σεις Κρητης, Έκδοση: 1η/2012.
4. R. A. Serway, J. W. Jeweß, Φυσικη Για Επιστημονες Και Μηχανι-
κους: Ηλεκτρισμος Και Μαγνητισμος, Φως Και Οπτικη, Συγχρο-
νη Φυσικη, Εκδ. Κλειδαριθμος, Έκδοση: 8η Αμερικανική/2013.

Διδάσκων: Ζυγκιρίδης Θεόδωρος