7ο εξάμηνο


Μάθημα: Ψηφιακά ΗλεκτρονικάΚωδικός Μαθήματος: E47
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY139/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Το μαθημα έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με την μαθήματος ψηφιακή λογική, τη σύνθεση και την ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων, την εκμάθηση των βασικών στοιχείων των ακολουθιακών κυκλωμάτων και την εισαγωγή στις τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές

  • Θα έχουν γνωρίσει τη θεωρία και τις αρχές λειτουργίας των ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων.
  • Θα έχουν εξοικειωθεί  με τις αρχές μελέτης και σχεδίασης των ακολουθιακών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
  • Θα έχουν κατανοήσει τη βασική θεωρία και τις αρχές σχεδίασης και μελέτης των ακολουθιακών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
  • Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνεται η σχεδίαση εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών για την καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική θεωρία και με τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
  • Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα άμεσης αναγνώρισης γνωστών κυκλωμάτων ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την λειτουργία του εκάστοτε εξοπλισμού. 
  • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν βλάβες στα προαναφερθέντα κυκλώματα. 

Οι γνώσεις του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να δημιουργούν τα δικά τους κυκλώματα Ενισχυτών.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

-

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, παρουσιάσεις διαφανειών σε Power Point, παρουσίαση προσομοιώσεων τεχνολογικών εφαρμογών. Ανάθεση Θεματικών εργασίων σε φοιτητές ανά ομάδες για καλύτερη εξοικείωση με τις έννοιες και της βασικές αρχές της ψηφιακής λογικής

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ανάθεση εργασιών σε φοιτητές ανά ομάδες.Ο βαθμός που θα προκύψει από αυτές θα είναι το 20% του τελικού βαθμού. Το 80% θα προκύψει από τη γραπτή τελική εξέταση του μαθήματος

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Ψηφιακή Σχεδίαση, Mano Morris, Cilet Michael

[2] Μικροηλεκτρονική, Jaeger Richard - Blalock Travis

[3] Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα τόμος Β ADEL. S. SEDRA & KENNETH C. SMITH

[4] ΚLEITZ, W., Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, , Εκδόσεις Τζίολα, 2013.

Διδάσκων: Δασυγένης Μηνάς