7ο εξάμηνο


Μάθημα: ΦωτοτεχνίαΚωδικός Μαθήματος: EEΗ2
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY104/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

• Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και φως

• Ανθρώπινη όραση

• Θερμοκρασία χρώματος, χρωματομετρία

• Θεμελιώδεις νόμοι, μεγέθη και μονάδες μέτρησης της φωτοτεχνίας

• Φωτεινές πηγές: τύποι λαμπτήρων και σύγκρισή τους

• Φωτισμός εσωτερικών χώρων

• Φωτισμός εξωτερικών χώρων

• Αξιοποίηση φυσικού φωτισμού

• Διαχείριση ενέργειας και οικονομική ανάλυση

• Μετρήσεις φωτομετρικών μεγεθών

• Λογισμικά μελετών φωτισμού

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και στις εφαρμογές της Φωτοτεχνίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Κατανοεί και επεξηγεί τις βασικές αρχές, τους θεμελιώδεις νόμους και τα μεγέθη της Φωτοτεχνίας.

•Αναγνωρίζει, συγκρίνει και περιγράφει τις φωτεινές πηγές και τα φωτιστικά σώματα.

•Κατανοεί και επεξηγεί τις βασικές αρχές και τις τεχνικές φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

•Εκπονεί μελέτες φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

•Χρησιμοποιεί σύγχρονα λογισμικά προσομοίωσης.

•Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση εργασιών.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

- Διδασκαλία στην τάξη με βιντεοπροβολέα και φροντιστηριακές
ασκήσεις
- Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class
- Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προσομοίωσης
- Εκπόνηση εργασίας μελέτης φωτισμού εσωτερικών και εξωτερι-
κών χώρων

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Εξαμηνιαία εργασία εκπόνησης μελέτης φωτισμού εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων (50%)
- Τελική εξέταση επί της εξαμηνιαίας εργασίας (50%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Φ. Β. Τοπαλής, Λ. Οικονόμου, Σ. Κουρτέση, Φωτοτεχνία, Επι-
στημονικές Εκδ. Τζιόλα, 2η, ISBN: 978-960-418-422-4, 2014.
2. W. van Bommel, Interior Lighëng, Springer Nature Switzerland,
ISBN: 978-3-030-17195-7, 2019

Διδάσκων: Δάτσιος Ζαχαρίας