6ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα ΕπικοινωνιώνΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ29
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 6
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 5
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων. Πυκνότητα Φάσματος. Μετάδοση Σημάτων μέσω Γραμμικών Φίλτρων. Μετασχηματισμός Hilbert. Ζωνοπερατά Σήματα - Συστήματα. Στοχαστικές Ανελίξεις. Πυκνότητα Φάσματος Ισχύος. Στοχαστική Ανέλιξη Gauss. Θόρυβος. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Πλάτους. Ορθογωνική Διαμόρφωση Πλάτους. Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Γωνίας. Επίδραση Θορύβου.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Εκμάθηση των παρακάτω βασικών εννοιών:  

 • Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα (Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες)  
 • Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων με έμφαση στο πεδίο της Συχνότητας  
 • Μετασχηματισμοί Fourier και οι εφαρμογές τους στις Τηλεπικοινωνίες  
 • Φίλτρα και Μετάδοση Σημάτων μέσα από αυτά  
 • Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Πλάτους  
 • Ορθογωνική Διαμόρφωση Πλάτους  - Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας  
 • Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Γωνίας  
 • Εξοικείωση με το περιβάλλον των εργαστηρίων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων  
 • Χρήση Εργαστηριακού Εξοπλισμού  

Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων: 

 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση ΑΜ.  
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση FΜ.  
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση PM.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:
 • Διαλέξεις
 • Ασκήσεις
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις
Αξιολόγηση:

Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Βιβλιογραφία:
 1. Haykin Simon, Moher Michael, Συστήματα Επικοινωνίας, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ, 2010.
 2. Καραγιαννίδης Γ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.
 3. Κωττής Παναγιώτης Γ., Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2011.