7ο εξάμηνο


Μάθημα: Ενεργειακοί ΑυτοματισμοίΚωδικός Μαθήματος: ΕΕΗ3
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 1
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

• Εισαγωγή σε προγραμματιζόμενους ελεγκτές.

• Εξαρτήματα και συστήματα: επεξεργαστές, συστήματα μνήμης, διακριτά συστήματα I/o, αναλογικά συστήματα I/O, ειδική λειτουργία I/O και διασύνδεση σειριακής επικοινωνίας.

• Προγραμματισμός PLC: τύποι γλωσσών PLC, Ladder και προγραμματισμός λειτουργικών μπλοκ (FBD).

Συσκευές εισόδου-εξόδου: μετασχηματιστές ελέγχου, ασφάλειες, διακόπτες, πλήκτρα, ρελέ, αναλογικό σήμα (τάση, ρεύμα, ισχύς, θερμοκρασία, πίεση, στάθμη υγρού, ροή, κλπ.) μορφοτροπείς/εκπομποί. Σχεδίαση προγραμμάτων με έμφαση στις εφαρμογές παροχής ενέργειας

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• να εντοπίζει και να εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, την εσωτερική αρχιτεκτονική και τις αρχές λειτουργίας των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών,

• να χρησιμοποιεί συσκευές εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα PLC, να χρησιμοποιεί τους βασικούς συνδέσμους επικοινωνίας που εμπλέκονται στα συστήματα PLC,

• να χρησιμοποιεί προγράμματα ladder που περιλαμβάνουν εσωτερικούς ρελέ, χρονομετρητές, απαριθμητές, καταχωρητές ολίσθησης, διαδοχής και να χειρίζεται δεδομένα εφαρμογών,

• να εντοπίζει ζητήματα ασφάλειας με συστήματα PLC,

  1.  να χρησιμοποιεί μεθόδους που χρησιμοποιούνται για διάγνωση βλαβών και ελέγχους
Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις θεωρίας (2 ώρες/εβδ) Εργαστηριακές ασκήσεις (2 ώρες/εβδ)

Αξιολόγηση:

Εβδομαδιαίες γραπτές αναφορές για εργαστηριακές ασκήσεις (50%), τελικές γραπτές εξετάσεις (50%)

Βιβλιογραφία:

1. Hanssen «Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές-Μία πρακτική προσέγγιση με τη χρήση κωδικών CoDeSys [ηλεκτρονική έκδοση]», 2015, HEAL-Link Wiley.

2. E.A. Parr, «Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές-οδηγός μηχανικού [ηλεκτρονική έκδοση]», 2003, HEAL-Link Elsevier Referex.

3. Petruzella F. «Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές» 5η έκδοση, εκδότης: ΤΖΙΟΛΑΣ, κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 59421534.

4. Collins D., Lein E. «Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές – Πρακτικός οδηγός», 2η έκδοση, εκδότης: Τσότρας Αθανάσιος.

5. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Δ. - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α. - ΠΡΑΣΣΑΣ Χ. “Ψηφιακά συστήματα – Δίκτυα υπολογιστών ”, Κεφάλαιο 3ο – Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ.

6. L.A. Bryan – E.A. Bryan, “Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές – Θεωρία και Εφαρμογή” 2η έκδοση.

Διδάσκων: Κώττας Θεόδωρος