7ο εξάμηνο


Μάθημα: Ψηφιακές ΕπικοινωνίεςΚωδικός Μαθήματος: Ε45
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE302/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Παλμοαναλογική Διαμόρφωση. Θεώρημα Δειγματοληψίας. Δειγματοληψία Ζωνοπερατών Σημάτων. Πολυπλεξία TDM. Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών, Θέσης Παλμών. Ψηφιακή Διαμόρφωση Παλμών. Κώδικες Διαμόρφωσης, Σήματα Διαμόρφωσης με Μνήμη. Παλμοκωδική διαμόρφωση. Συστήματα Διαμόρφωσης ASK, FSK, PSK, QPSK, MSΚ, DPSK. Διάγραμμα Trellis. Ανιχνευτής Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Ψηφιακή Μετάδοση σε Κανάλι με Προσθετικό Λευκό Θόρυβο Gauss. Φαινόμενο Διασυμβολικής Παρεμβολής Θορύβου

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Εκμάθηση των παρακάτω βασικών εννοιών: 

 • Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα  (Ψηφιακές Επικοινωνίες) 
 • Ψηφιακές Διαμορφώσεις και Πλεονεκτήματα τους 
 • Χωρητικότητα Καναλιού 
 • Θεώρημα Hartley – Shannon 
 • Συστήματα Διαμόρφωσης Παλμών
 • Δειγματοληψία και μορφές της 
 • Διαμορφώσεις Πλάτους – Εύρους – Διάρκειας – Θέσης Παλμών 
 • Παλμοκωδική διαμόρφωση 
 • Ηλεκτρική αναπαράσταση σημάτων 
 • Μ-ary διαμορφώσεις 
 • Διαμόρφωση δέλτα
 • Διαμορφώσεις ASK – FSK – PSK 
 • Διαμορφώσεις BPSK – QPSK – MPSK και QAM 

Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων  

 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση PAM 
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση PCM 
 • Εργαστηριακή Άσκηση στην Ψηφιακή Κωδικοποίηση Σήματος 
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση ASK 
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση PSK 
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση FSK
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:
 • Διαλέξεις
 • Φροντιστηριακές ασκήσεις
 • Εργαστηριακές ασκήσεις 
Αξιολόγηση:

Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Βιβλιογραφία:
 1. Καραγιαννίδης Γ., Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.
 2. J. PROAKIS, M. SALEHI, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 2003.
 3. Simon Haykin, Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Έκδοση: 1η Έκδ./2014.