7ο εξάμηνο


Μάθημα: Λειτουργικά ΣυστήματαΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ22
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE189/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Γενικές Αρχές Λειτουργικών  Συστημάτων.  Εξέλιξη ΛΣ. Διεργασίες. Συγχρονισμός.  Επικοινωνία Διεργασιών.  Ταυτόχρονες  Διεργασίες. Αμοιβαίος Αποκλεισμός.  Χρονοδρομολόγηση  Κεντρικής  Μονάδας Επεξεργασίας.  Διαχείριση Μνήμης. Σελιδοποίηση. Εικονική Μνήμη.  Διαχείριση  Συστήματος Αρχείων. Ασφάλεια σε ΛΣ. Αδιέξοδα. Διαχείριση Εισόδου/Εξόδου. Λειτουργικά Συστήματα Windows, Unix.

Εργαστηριακές Ασκήσεις σε σενάρια φλοιού (scripts) windows & Linux και προγραμματισμό λειτουργικού συστήματος σε POSIX.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχοι Θεωρίας:

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν:

 • τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ΛΣ
 • τα βασικά υπο-τμήματα υπηρεσίες των σύγχρονων ΛΣ
 • τους αλγορίθμους χρονοδρομολόγησης
 • τις λειτουργίες χειρισμού αρχείων
 • τους αλγορίθμους διαχείρισης μνήμης
 • τη σελιδοποίηση και την κατάτμηση της μνήμης
 • τις τεχνικές Ε/Ε που παρέχει το ΛΣ
 • την αλληλεπίδραση και αλληλο-εξάρτηση του υλικού και του ΛΣ

Στόχοι Εργαστηρίου:

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν:

 • βασικές και προχωρημένες έννοιες της διεπαφής του φλοιού
 • χρήση του UNIX ως αναπτυξιακή πλατφόρμα προγραμματισμού σε

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν δεξιότητες σε:

 • Χρήση των πιο δημοφιλών ΛΣ (windows, unix) μέσω φλοιού
 • Συγγραφή και αποσφαλμάτωση σεναρίων φλοιού
 • Συγγραφή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων σε Unix
 • Προγραμματισμός POSIX
 • Προγραμματισμός Λειτουργικών Συστημάτων με κλήσεις συστήματος
 • Συντρέχων προγραμματισμός με διεργασίες και νήματα
 • Απομακρυσμένη σύνδεση με SSH σε ΛΣ FreeBSD
 • Μεταφορά αρχείων προς και από απομακρυσμένο διακομιστή FreeBSD
Προαπαιτούμενα:

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Τρόπος Παράδοσης:

-

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, διαφάνειες powerpoint, σημειώσεις από τον διδάσκοντα, quiz μέσα στην τάξη, αυτοματοποιημένο σύστημα πολλαπλών ερωτήσεων I-exams, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις opencourses, ασκήσεις εργαστηρίου, εξαμηνιαία ομαδική εργασία.

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελικές εξετάσεις θεωρίας 50%, τελική εξέταση εργαστηρίου 10%, τρεις σύντομες εξετάσεις 15%, 12 εργαστηριακές ασκήσεις 10%, 1 ομαδική εργασία εξαμήνου 15%.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 1. Andrew S. Tanenbaum, Συγχρονα Λειτουργικα Συστηματα, Εκδοσεις Κλειδαριθμος Επε, 2009.
 2. Stallings W., Λειτουργικά Συστήματα, Εκδ. Τζιολα & Υιοι, 2009.
 3. M. Rochkind, Προγραμματισμος Σε Unix, Εκδ. Κλειδαριθμος, 2007.
 4. Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Λειτουργικά Συστήματα, Χ. Γκιουρδα, Έκδοση: 9η Εκδ./2013.
Διδάσκων: Λαζαρίδης Βασίλειος