9ο εξάμηνο


Μάθημα: Μη καταστροφικός έλεγχοςΚωδικός Μαθήματος: ΕΗ6
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: https://ece.uowm.gr/courses.php?view_course=190
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών και κατασκευών. Μέθοδος ραδιογραφίας, μέθοδος υπερήχων, ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι (δινορρευμάτων, μαγνητικής διαρροής), μέθοδοι μαγνητικών σωματιδίων και διεισδυτικών υγρών, οπτικός έλεγχος, μέθοδος θερμογραφίας και λοιπές μέθοδοι. Διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα:

• έχει κατανοήσει το φαινόμενο της κάθε αναγνωρισμένης μεθόδου Μη Καταστροφικού Ελέγχου,

• μπορεί να διεξάγει απλούς εργαστηριακούς ελέγχους με τουλάχιστον 4 μεθόδους (Μαγνητικά, Διεισδυτικά, Δινορρεύματα, Υπέρηχους),

• μπορεί να ερμηνεύσει βιομηχανικές ραδιογραφίες,

• μπορεί να αξιολογήσει την εκάστοτε εφαρμογή και τα αναμενόμενα σφάλματα στο ελεγχόμενο δοκίμιο,

• μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο Μη Καταστροφικού Ελέγχου,

• μπορεί να ερμηνεύσει προδιαγραφές,

• συντάσει απλές αναφορές μη καταστροφικού ελέγχου,

• αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και μέσω της αξιολόγησης των αριθμητικών του υπολογισμών θα εμπεδώσει την έννοια της τάξης μεγέθους

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:

-100% τελική εξέταση

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Βιβλίο στον Εύδοξο [320267]: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ