7ο εξάμηνο


Μάθημα: Θεωρία Πληροφοριών και ΚωδίκωνΚωδικός Μαθήματος: ΕΥΗ2
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Πληροφορία και εντροπία. Μετάδοση πληροφορίας. Αμοιβαία πληροφορία. Κανάλι επικοινωνίας -χωρητικότητα. Κανάλι επικοινωνίας με θόρυβο. Θεωρήματα Shannon. Διόρθωση σφαλμάτων. Συμπίεση δεδομένων. Κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση. Κώδικες χωρίς πρόθεμα. Γραμμικοί κώδικες (Hamming, Bauer, Golay, MDS). Μη-γραμμικοί κώδικες (Reed-Muler). Κυκλικοί κώδικες. Σχήματα κρυπτογράφησης. Κρυπτογράφηση RSA. Κβαντική κρυπτογραφία.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Κατανόηση των βασικών εννοιών: πληροφορία, πληροφοριακή εντροπία, σύστημα επικοινωνίας (και τα χαρακτηριστικά του), θεωρήματα Shannon. Κατανόηση των βασικών μεθόδων κωδικοποίησης, συμπίεσης δεδομένων και διόρθωσης σφάλματος. Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και την κβαντική κρυπτογραφία

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γραπτές εργασίες-ασκήσεις στη διάρκεια του εξαμήνου / Γραπτή εξέταση

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] Εισαγωγή στη θεωρία Πληροφοριών, Κωδίκων και Κρυπτογραφίας, 2015, Ν. Αλεξανδρής, Β. Χρυσικόπουλος, (ISBN: 978-960-7996-39-8)

[2] Θεωρία της Πληροφορίας, 2011, David Luenberger (ISBN: 978-960- 491-020-5)

[3] Μια εισαγωγή στην Αλγεβρική Θεωρία Κωδίκων, 2016, Δ. Βάρσος, (ISBN: 978-960-603-040-6)

Διδάσκων: Χατζησάββας Kωνσταντίνος