5ο εξάμηνο


Μάθημα: Εισαγωγή Στα Συστήματα Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΚωδικός Μαθήματος: ΜΚΗ7
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 5
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus:
Ιστοσελίδα: http://ece.uowm.gr/courses.php?view_course=20&lan=en
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

--

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

-

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

-

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • D. Labridis, P. Dokopoulos, G. Papagiannis, Electrical Power Systems, Ziti publications, Code Eudoxos 11294. 
  • N. Vovos, G. Giannakopoulos, Introduction to Electric Power Systems, Ziti publications, Code Eudoxos 11248. 
  • Vournas Constantinos, Kontaxis G., Introduction to Electric Power Systems, Code Eudoxos 45429.
Διδάσκων: Χριστοφορίδης Γεώργιος