7ο εξάμηνο


Μάθημα: Βιομηχανικές ΕπικοινωνίεςΚωδικός Μαθήματος: ΕΥΗ1
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/HMMY110/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Μέρος 1ο Γενικές αρχές των τοπικών δικτυών

 1. Εξέλιξη του βιομηχανικού αυτοματισμού
 2. Πλεονεκτήματα των δικτύων επικοινωνίας στη βιομηχανία
 3. Ιεραρχικός έλεγχος και δίκτυα επικοινωνίας
 4. Διακίνηση δεδομένων στα βιομηχανικά LANs
 5. Τοπολογίες των LANs
 6. Μέσα μετάδοσης δεδομένων στα LANs
 7. Τρόποι μετάδοσης δεδομένων στα LANs
 8. Μέθοδοι πρόσβασης στο δίαυλο των LANs 
 9. Μοντέλο ανοικτών επικοινωνιών ISO/OSI
 10. Συστατικά της αρχιτεκτονικής των δικτύων

Μέρος 2ο Βιομηχανικά δίκτυα

 1. Δίκτυο modbus
 2. Δίκτυο ethernet
 3. Δίκτυο can open
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει και να περιγράφει τις συσκευές που απαρτίζουν ένα βιομηχανικό δίκτυο.
 • Κατανοεί και επεξηγεί τις αρχές λειτουργίας των βιομηχανικών δικτύων.
 • Εξηγεί λεπτομερώς τις βασικές λειτουργίες των συσκευών του δικτύου.
 • Να κάνει πειράματα στο εργαστήριο και να αναλύει τη λειτουργία τους
 • Να σχεδιάζει απλά βιομηχανικά δίκτυα και να προσομοιώνει τη λειτουργία τους στον υπολογιστή.
 • Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές για εκπόνηση εργασιών
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
 • Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα και με φροντιστηριακές ασκήσεις
 • Επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες φοιτητών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστό-λάθος

 • Ανάλυση θεωρητικών θεμάτων που απαιτεί την κρίση του

  φοιτητή

 • Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ.Ατομικές Εργασίες (50%):

 • Επίλυση επιλεγμένων προβλημάτων

 • Προσομοίωση δικτύων

 • Μοντελοποίηση-σχεδίαση-έλεγχος συστημάτων

ΙΙΙ. Ομαδικές εργασίες πάνω στα εργαστηριακά πειράματα (20%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1]   Βιομηχανικα Δικτυα Και Εξελιγμενος Προγραμματισμος Plc Χ. Παπαζαχαριας, Εκδ. Βρεττος

[2]   Βιομηχανικα Δικτυα Προγραμματιζομενων Λογικων Ελεγκτων Σταμ. Α. Μάνεση Πατρα 2003

[3]   Data Communications And Networking Behrouz A. Forouzan Fourth Edition McGraw-Hill

Διδάσκων: Γαύρος Κωνσταντίνος