8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ασύρματα Δίκτυα ΑισθητήρωνΚωδικός Μαθήματος: Ε14
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE165/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Το μάθημα στοχεύει στη συζήτηση των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, των πρωτοκόλλων και των σεναρίων εφαρμογής τους. Καλύπτονται τα εξής θέματα: εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και τις εφαρμογές τους, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και περιορισμοί, προσεγγίσεις αυτό-οργάνωσης και δρομολόγησης, κύρια ζητήματα προγραμματισμού, επισκόπηση λειτουργικών συστημάτων και ενδιάμεσου λογισμικού. Δίνεται έμφαση στις εφαρμογές περιβαλλοντολογικής τηλεμετρίας και ασύρματων δικτύων αισθητήρων υγείας συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ποιότητας και κατανάλωσης. Το μάθημα είναι κατά βάση εργαστηριακό, με μια σειρά εργασιών για την σταδιακή ανάπτυξη ενός μεγάλου, εξαμηνιαίου πρότζεκτ και χρησιμοποιεί Micaz (TinyOS) κόμβους.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Πρόσφατα επιτεύγματα στο χώρο της ηλεκτρονικής και το χώρο των τηλεπικοινωνιών διευκόλυναν την ανάπτυξη πολύ-λειτουργικών αισθητήρων κόμβων (nodes), χαμηλής ισχύος και μικρότερης κλίμακας, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα σε μικρές αποστάσεις. Αυτοί οι κόμβοι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να σχηματίσουν ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούνται από ένα μεγάλο αριθμό κόμβων σχηματίζοντας ένα δίκτυο πολλαπλών αλμάτων, συνδεδεμένοι με χαμηλής ισχύος ραδιο-πομποδέκτες. Οι περιορισμοί των κόμβων απαιτούν διαφορετικό σχεδιασμό και λειτουργία των ασύρματων δικτύων αισθητήρων σε σχέση με τα παραδοσιακά ασύρματα δίκτυα και απαιτούν την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και μεθόδων διαχείρισης.

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

2 ώρες διδασκαλία και 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:

30% από τη γραπτή εξέταση θεωρίας εργαστηρίων

70% από εργασία εξάμηνου 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Gardner Julian W., Μικροαισθητήρες, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2000
Διδάσκων: Αγγελίδης Παντελής