3ο εξάμηνο


Μάθημα: Αλγόριθμοι & Δομές ΔεδομένωνΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ17
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 3
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE267/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Αφαιρετικοί Τύποι Δεδομένων. Σύνθετες Δομές Δεδομένων. Πίνακες, Εγγραφές, Συνδεδεμένες Λίστες, Στοίβες, Ουρές. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα. Αναδρομικοί Αλγόριθμοι. Αλγόριθμοι Αναζήτησης και Ταξινόμησης. Γραφήματα και Δένδρα. Δένδρα Αναζήτησης. Ουρές Προτεραιότητας. Σωρός. Κατακερματισμός. Προγραμματισμός σε C.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Να αναλύουν και να συγκρίνουν την αποδοτικότητα αλγορίθμων ως προς την θεωρητική τους πολυπλοκότητα
 • Να χρησιμοποιούν, να υλοποιούν και να επεκτείνουν τις δομές δεδομένων όπως πίνακες, λίστες, ουρές, στοίβες και δένδρα και να γνωρίζουν τις εφαρμογές τους
 • Να εφαρμόζουν τους αλγόριθμους που θα μελετηθούν στο μάθημα σε άγνωστα προβλήματα
 • Να επιλέγουν ή και να δημιουργούν τις κατάλληλες δομές δεδομένων και τους κατάλληλους αλγόριθμους για υλοποίηση αφηρημένων τύπων δεδομένων
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποδοτικές λύσεις σε σύνθετα υπολογιστικά προβλήματα
 • Να κατανοούν και να υλοποιούν αλγόριθμους ταξινόμησης
 • Να μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές κατακερματισμού για την αποθήκευση δεδομένων
 • Να χειρίζονται βασικές λειτουργίες σε ουρές προτεραιότητας
Προαπαιτούμενα:

Kανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, εργαστήρια

Αξιολόγηση:

Ασκήσεις (15%), Πρόοδος (15%), Γραπτή εξέταση (70%)

Βιβλιογραφία:
 1. Robert Sedgewick, Αλγόριθμοι σε C, μέρη 1 – 4: θεμελιώδεις έννοιες, δομές δεδομένων, ταξινόμηση, αναζήτηση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Έκδοση: 3η αμερικάνικη έκδοση, 1η ελληνική έκδοση/2005
 2. Sahnii Sartaj, Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές σε C++, Εκδόσεις Τζιόλα, Έκδοση: 1η/2004
 3. Παναγιώτης Μποζάνης, Δομές δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα, Έκδοση: 2η/2016
 4. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Δομές δεδομένων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Έκδοση: 2η/2002
Διδάσκων: Πλόσκας Νικόλαος