3ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙΚωδικός Μαθήματος: MKΗ5
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 3
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 5
Ιστοσελίδα: http://ece.uowm.gr/courses.php?view_course=43
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:
 • Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Τρίγωνα ισχύος.
 • Διόρθωση συντελεστή ισχύος-αντιστάθμιση σε μονοφασικά κυκλώματα
 • Συντονισμός. Σύγκριση με διαδικασία αντιστάθμισης.
 • Συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα, συνδεσμολογίες αστέρα και τριγώνου. Ισχύς στα συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα.
 • Διόρθωση συντελεστή ισχύος σε τριφασικά κυκλώματα.
 • Μη-ημιτονοειδή διέγερση κυκλωμάτων, σειρές και μετασχηματισμός Fourier, 
 • Μετασχηματισμός Laplace και ανάλυση κυκλωμάτων στο πεδίο της μιγαδικής συχνότητας
 • Απόκριση συχνότητας και φίλτρα
 • Τετράπολα.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει:

1) Να είναι σε θέση να κατανοεί, να αναλύει και να σχεδιάζει κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος.

2) Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις σχέσεις ηλεκτρικής ισχύος.

3) Να είναι σε θέση να κάνει διόρθωση συντελεστή ισχύος σε νέες ή υπάρχουσες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

4) Να κατανοεί και να αναλύει τριφασικά κυκλώματα.

5) Να κατανοεί και να εφαρμόζει το μετασχηματισμό Fourier για την ανάλυση κυκλωμάτων με μη-ημιτονοειδή διέγερση.

6) Να μπορεί να εφαρμόζει το μετασχηματισμό Laplace στην ανάλυση κυκλωμάτων στο πεδίο της μιγαδικής συχνότητας

7) Να κατανοεί την απόκριση συχνότητας ηλεκτρικών κυκλωμάτων με ημιτονοειδή διέγερση και να την εφαρμόζει σε κυκλώματα 1ης και 2ης τάξης

8) Να σχεδιάζει φίλτρα διαφόρων τύπων

9) Να κατανοεί και να υπολογίζει παραμέτρους απλών τετραπόλων 

Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι, Μαθηματική Ανάλυση Ι και ΙΙ

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα και με φροντιστηριακές ασκήσεις

- Εργαστηριακές ασκήσεις με εργασίες,

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Αξιολόγηση:

- Παράδοση και αξιολόγηση εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων (20 %)

- Δύο απροειδοποίητα διαγωνίσματα και μία πρόοδος (30 %)

- Τελικές εξετάσεις (50 %) 

Βιβλιογραφία:
 • «Βασική θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων-Τόμος Ι», Εκδόσεις Art of Text, Νικόλαος Μάργαρης,  ISBN 960-312-001-4.
 • «Βασική θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων-Τόμος ΙI», Εκδόσεις Art of Text, Νικόλαος Μάργαρης, ISBN 960-312-003-0.
 • Σημειώσεις στην Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 2009, επιμέλεια: Δημήτριος Τσιαμήτρος, διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στο eclass.teiwm.gr.
 • Ηλεκτροτεχνία. 2ος Τόμος, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14608, Έκδοση: 1η έκδ./2007, Συγγραφείς: Τουλόγλου Στέφανος, ISBN: 978-960-405-183-0, Διαθέτης (Εκδότης): ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2104, Έκδοση: ΠΡΩΤΗ, Συγγραφείς: ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ISBN: 960-8250-31-5, Διαθέτης (Εκδότης): ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΨΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε
Διδάσκων: Τσιαμήτρος Δημήτριος