5ο εξάμηνο


Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία ΣήματοςΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ28
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 5
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE113/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Δειγματοληψία σήματος, Υπερδειγματοληψία, Υποδειγματοληψία, Ανάλυση Συχνοτήτων, Συνέλιξη, Συσχέτιση, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός Ζ, Σχεδιασμός FIR Ψηφιακών Φίλτρων, Σχεδιασμός ΙIR Ψηφιακών Φίλτρων. Εφαρμογές με χρήση MatLab.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση:

  • να κατανοήσουν απλές και σύνθετες έννοιες ψηφιακής επεξεργασίας σήματος
  • να εκτελέσουν δειγματοληψία του σήματος, υπερδειγματολειψία και υποδειγματολειψία
  • να υπολογίσουν σε σήματα συνέλιξη και συσχέτιση
  • να εφαρμόζουν DFT και ZT σε πραγματικά ή μιγαδικά σήματα
  • να σχεδιάζουν FIR και IIR ψηφιακά φίλτρα
  • να αναπτύσσουν λογισμικό για όλα τα παραπάνω σε MatLab
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, ασκήσεις στον πίνακα, παραδείγματα σε MatLab, ασκήσεις σε MatLab

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Μια προαιρετική εργασία με τελική προφορική εξέταση (40%)

Τελική Γραπτή Εξέταση (60%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ, PROAKIS J., MANOLAKIS D., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΊΩΝ, 2010.
  2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Γ.Β., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2004. 
  3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ, HAYES M.H., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2000.
  4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, 2010.
Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος