7ο εξάμηνο


Μάθημα: Τεχνητή ΝοημοσύνηΚωδικός Μαθήματος: Y1
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE107/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ευφυείς πράκτορες. Τυφλή αναζήτηση, Ευριστική αναζήτηση, Τοπική αναζήτηση, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών. Προτασιακή Λογική: Συντακτικό και Σημασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή, Αποδεικτικές Μέθοδοι, Μέθοδος της Επίλυσης. Κατηγορική Λογική: Συντακτικό και Σημασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή. Σχεδιασμός ενεργειών: Βασικές Αρχές και Αλγόριθμοι. Μηχανική Μάθηση: Επαγωγική Μάθηση, Δέντρα Απόφασης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • Κατανόηση βασικών εννοιών Τεχνητής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων.
 • Κατανόηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων αναζήτησης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Κατανόηση βασικών προσεγγίσεων στην Αναπαράσταση Γνώσης.
 • Ανάπτυξη εμπειρίας στην υλοποίηση αλγορίθμων αναζήτησης και λογικού συμπερασμού.
 • Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
 • Απόκτηση εμπειρίας στην συνεργατική διαχείριση και επίλυση προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • κατανοούν τα βασικά των ευφυών συστημάτων
 • γνωρίζουν πώς να υλοποιούν μη ενημερωμένους και ενημερωμένους αλγορίθμους αναζήτησης
 • κατανοούν τη θεωρία και την πρακτική της ικανοποίησης περιορισμών
 • είναι ικανοί για συλλογισμούς στην προτασιακή λογική
 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές του σχεδιασμού ενεργειών
 • κατανοούν τα βασικά της μηχανικής μάθησης
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, ασκήσεις, εργασίες

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση (80%), Εργασίες (20%)

Βιβλιογραφία:
 • Russell & Norvig, Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Κλειδάριθμος, 2004
 • Βλαχάβας, Κεφαλάς, Βασιλειάδης, Κόκκορας, Σακελλαρίου, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εκδόσεις Γαρταγάνης, 2005
Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος