7ο εξάμηνο


Μάθημα: ΡομποτικήΚωδικός Μαθήματος: Ε4
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE210/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:
   Ιστορικά και εφαρμογές, θέση και προσανατολισμός στερεού σώματος στον χώρο, κινηματική μελέτη αρθρωτού βραχίονα, κίνηση στερεού σώματος και ταχύτητα, Ιακωβιανές ρομποτικού βραχίονα, σχεδίαση τροχιάς, δυναμική μελέτη αρθρωτού βραχίονα, έλεγχος θέσης σε ρομποτικό βραχίονα, κινούμενα ρομπότ (mobile robots).
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύσουν το ευθύ και αντίστροφο κινηματικό πρόβλημα ενός ρομποτικού βραχίονα, να αναλύσουν το δυναμικό μοντέλο ενός ρομποτικού βραχίονα, να αναπτύξουν πρόγραμμα κατάλληλο για ρομποτική εφαρμογή, να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν κινούμενο ρομπότ.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Παραδόσεις, ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση:

-

Βιβλιογραφία:
 • Δουλγέρη Ζωή, «Ρομποτική. Κινηματική, Δυναμική και Έλεγχος Αρθρωτών Βραχιόνων», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. (Σελίδες: 232).
 • Τζαφέστας, Σπύρος Γ., «Ρομποτική. Τομ. 1: Ανάλυση και έλεγχος» (629.892 ΤΖΑ).
 • Craig John J. “Εισαγωγή στη Ρομποτική Μηχανική και Αυτόματος Έλεγχος”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.
 • Εμίρης Δημήτριος, «Ρομποτική», Εκδόσεις Άνωση, 1999.
 • B. Siciliano et al., “Robotics: modelling, planning and control”, Springer, 2009.
 • Yoshikawa, Tsuneo, “Foundations of robotics : analysis and control,” The MIT Press, 1990. (629.892 YOS).
 • Asada, H., Slotine, J.-J., “Robot Analysis and Control,” John Wiley & Sons, 1986.
 • Craig, John J., “Introduction to robotics : mechanics and control,” Addison- Wesley, 1989. (629.892 CRA).
 • Schilling, Robert J., “Fundamentals of robotics : analysis and control,” Prentice Hall, 1990. (629.892 SCH).
 • K. S. Fu, R. C. Gonzalez, G. S. G. Lee, “Robotics : control, sensing, vision, and intelligence,” McGraw-Hill, 1987. (629.892 FU).
Διδάσκων: Φραγκούλης Γεώργιος